vrijdag 21 januari 2022
Lettergrootte
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Uitsluitend voor jubilarissen van de leden van koren die aangeloten zijn bij het KNZV-Holland.
Het aantal jaren, dat een koorlid ook bij andere aangesloten koren heeft gezongen, mag meegerekend worden.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een speld met bijbehorende oorkonde moet de jubilaris 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn.
Voor jubilarissen, die langer lid zijn, kan eventueel een oorkonde aangevraagd worden. Aan spelden en oorkonden zijn geen kosten verbonden.

Een vervangende speld kan aangevraagd worden en kost € 7,50, inclusief porto en wordt pas verzonden na overmaking van dit bedrag naar rekening NL 66 RABO 0300 659 776 t.n.v. KNZV-Limburg te Venlo.

Uw aanmelding dient minimaal 3 manden voor de uitrijkingsdatum ingeleverd te zijn. Per 3 jubilarissen één formulier inzenden.
Veel jubilarissen? Aanvragen per post kan ook: stuur de vereiste gegevens naar het secretariaat.


*Vereiste informatie.
Volledige naam van uw koor *
Vestigingsplaats van uw koor *
Naam aanvrager * Uw volledige naam
E-mailadres aanvrager *
Verzendadres * Naar dit adres verzenden wij het materiaal.
Postcode en woonplaats * Van eerder bedoeld verzendadres
KNZV-Holland bestuurslid? * Verzoekt u om aanwezigheid van een KNZV-Holland bestuurslid?<br/>Wij zullen uw verzoek zorgvuldig in overweging nemen, maar gezien het aantal koren dat lid is van onze vereniging kan er wel eens een agenda probleem ontstaan !
Locatie gegevens (naam adres en telefoon) Niet nodig indien u de vorige vraag met Nee hebt beantwoord. Vermeld hier: de naam. het adres en het telefoonnummer van de locatie waarop de uitreiking plaats vindt.
Datum uitreiking *
Tijdstip aanvang uitreiking *
Volledige naam van de jubilaris (1) * De naam die hier opgegeven wordt zal door ons worden verwerkt. U kiest zelf voor uitsluitend de voorletters of de voornaam.
Aantal jaren lid * Het betreft aanvragen voor jubilarissen van bij het KNZV-Limburg aangesloten koren. Het aantal jaren, dat een koorlid ook bij andere aangesloten koren heeft gezongen, mag meegerekend worden.  Vanaf 70 jaar wordt uitsluitend een oorkonde uitgegeven
Volledige naam van de jubilaris (2) Eventueel de naam van een tweede jubilaris.
Aantal jaren lid
Volledige naam van de jubilaris (3) Eventueel een derde jubilaris
Aantal jaren lid