vrijdag 21 januari 2022
Lettergrootte

Corona-virus

Het corona-virus beheerst nog steeds onze samenleving en we zien dagelijks de gevolgen om ons heen op radio en tv en in de krant. De regering heeft de maatregelen die genomen zijn om de epidemie in te tomen verlengd tot eind april en ook aangegeven dat het onwaarschijnlijk is, dat we daarna weer kunnen leven zoals we gewend waren. Onze repetities en concerten zijn allemaal afgelast en wanneer deze weer kunnen beginnen is nog onduidelijk. Onze zangers vallen voor een groot deel binnen de, wat men is gaan noemen, de kwetsbare groep en ook de activiteit van zingen in een koor is onder de huidige omstandigheden risicovol. Meer dan ooit is nu waakzaamheid, zorgvuldigheid en saamhorigheid van belang.

Het bestuur van de KNZV Vereniging Holland adviseert de aangesloten koren daarom het volgende:

1. Voorlopig geen repetities en concerten te houden totdat het door deskundigen veilig wordt geacht. 

2. Koorleden gaan gewoon door met het betalen van de contributie..

3. Dirigenten en begeleiders door te betalen alsof er normale diensten verleend zijn, met aftrek van reis- en parkeerkosten waar van toepassing.

4. Met verhuurders van repetitieruimten te overleggen over het doorbetalen van de huur en doe dit vooral als het niet doorbetalen hen in onoverkomelijke problemen gaat brengen.

Namens het bestuur van KNZV Vereniging Holland wens ik u allen sterkte in deze onzekere tijd en spreek de hoop uit, dat u deze periode gezond door komt. We kunnen daarna dan weer met hernieuwde energie aan de slag.

Henk Bijvank, secretaris

NB: Het KNZV volgt de richtlijnen en protocollen van Koornetwerk Nederland. Zie www.koornetwerk.nl