vrijdag 21 januari 2022
Lettergrootte

Najaarsvergadering 2019

De najaarsvergadering van het KNZV Vereniging Holland zal worden gehouden op zaterdag 16 november 2019 in het gebouw van "Zang en Vriendschap" Jansstraat 74, 2011 RW  te Haarlem.

De agendastukken zijn inmiddels naar de secretarissen van de aangesloten koren verzonden. Naast de gebruikelijke vergaderonderwerpen zal dirigent Arno Vree een presentatie houden over de toekomstbestendigheid van mannenkoren met als titel "Koor op koers?".

Verder zal voorzitter Koos van Herk mededelingen doen over de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van kopieerrechten (FEMU) en secretaris Henk Bijvank zal een presentatie houden over het "Concertkostuum".

Penningmeester Wim Baks heeft helaas om gezondheidsredenen moeten besluiten om met onmiddellijke ingang te stoppen als lid van het bestuur van Holland. Bestuurslid Cor Godefrooi zal zijn taak als penningmeester overnemen. Het bestuur bestaat nu nog slechts uit 4 personen en dit is niet alleen onder wat de statuten voorschrijven, maar ook onvoldoende voor de taken die het bestuur zich gesteld heeft. 

Het bestuur doet daarom een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden als aspirant-bestuurslid. U hoeft geen bestuurslid van een koor te zijn. Informatie hierover kunt u bij elk bestuurslid inwinnen. 

Het bestuur hoopt u op de vergadering te mogen begroeten.