vrijdag 25 juni 2021
Lettergrootte

Nieuwe voorzitter voor KNZV Vereniging Holland

Nieuwe voorzitter
Tijdens de goedbezochte Voorjaarsvergadering van KNZV Vereniging Holland op 28 maart 2015 in Edam werd Koos van Herk, van het Zoetermeers Mannenkoor, bij acclamatie gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgde daarmee Sander Ruitenbeek, van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap, op. Sander is 12 jaar voorzitter geweest en heeft de vereniging geleid in een periode waarin een weg moest worden gezocht om de verzelfstandiging van de gewestelijke verenigingen vorm en inhoud te geven. Koos prees hem voor het vele werk dat hij daarin verzet heeft en benoemde Sander tot "Lid van Verdienste" en reikte hem de daarbij behorende oorkonde uit. Hij zei verder dat er nog veel werk te wachten stond om het KNZV en de mannenkoorzang toekomstbestendig te maken en dat hij er naar uitkeek om deze uitdaging met behulp van bestuur en leden aan te gaan. Sander kreeg namens de leden een bos bloemen met het verzoek deze aan zijn echtgenote door te geven als compensatie voor al de uren die hij weg is geweest voor zijn werk bij de vereniging. In zijn dankwoord schetste Sander in het kort wat er in de afgelopen jaren was gebeurd en wenste hij de nieuwe voorzitter wijsheid toe om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Lekkerkerks Mannenkoor zanglust
Noordzeezangers Katwijk
Politiekoor Entre Nous
Rottes Mannenkoor
Zoetermeers Mannenkoor
Alphens Mannenkoor
De Troubadours Hazerswoude
Zang en Vriendschap Haarlemmermeer
Randstedelijk Mannenkoor Spijkenisse
Haarlems Mannekoor Zang en Vriendschap