vrijdag 21 januari 2022
Lettergrootte

Bestuursleden

De hoogste bevoegdheid van het KNZV-Holland ligt in handen van de Algemene Ledenvergadering. Daartoe hebben toegang alle leden van de aangesloten mannenkoren. Elk koor heeft daarbij zoveel stemmen als het leden heeft. Om je stem te laten gelden is je aanwezigheid natuurlijk gewenst.

Het bestuur van de KNZV-vereniging Holland bestaat minimaal uit vijf mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest.
Naast het ontwikkelen van initiatieven zijn zij verantwoordelijk voor de afdoening van de dagelijkse gang van zaken den de voorbereiding van besluiten van de algemene Ledenvergadering. Elk bestuurslid is als koorvertegenwoordiger betrokken bij een aantal koren.
De toedeling treft u hier aan.
Het bestuur komt eens in de vijf à zes weken bijeen. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde, alle verwant aan mannenkorenzang. Daarnaast kunnen wij beschikken over een tweetal adviseurs en twee afgevaardigden naar de Verenigingsraad. Deze raad verleent de koepelorganisatie KNZV opdrachten die voor alle vijf regionale KNZV verenigingen van belang zijn. Indien u contact wenst op te nemen met een van de bestuursleden kunt u gebruikmaken van onderstaande mogelijkheden.


Overige informatie

IBAN bankrekening:
NL36 INGB 0009 6947 16

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 243 53 321

Lees onze privacy verklaring.